Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘marknadsekonomi’

Bok: Fakta

Chockdoktrinen är antagligen en av förra årets mest omtalade samhällsbok. Naomi Klein har granskat två olika fenomen – tortyr och byte av ekonomiskt system – och sett ett samband mellan dessa två, det som hon kallar Chockdoktrinen. Dvs att man (USA, storföretagen, de rika… aka De Onda) använder sig systematiskt av chock för att hjärntvätta folk och få dem dit man vill.

Den första delen av boken som handlar om chock som ett tortyrredskap är väldigt intressant. Enligt Klein använder sig amerikansk militär av elchocker, mörker, misshandel och andra oetiska metoder för att bryta ner fångar så de till slut ger efter. När det gäller tortyr har jag ingen kunskap eller referenspunkt så jag ifrågasätter inte att det kan gå till såhär i vissa fall.

Kopplingen till att samma metod används i stor skala för att driva igenom liberal marknadsekonomi känns väldigt lös. Kleins teori är att en av USAs hjärntruster, den sk Chicagoskolan, utnyttjar kriser för att införa liberal marknadsekonomi, dvs låga skatter, fri handel och få bidrag – så liten inverkan på marknadskrafterna som möjligt. Detta ska ha börjat i Chile med Pinochets statskupp och fortsatt i flera andra sydamerikanska länder vid ekonomiska kriser, i Polen och Ryssland efter kommunismens fall, i sydostasien efter tsunamin, i New Orleans efter orkanen Katrina och i Irak efter USAs invation. Tillvägagångssättet har varit likadant överallt, att Världsbanken och USA erbjudit hjälp i utbyte mot att de öppnar upp för utländska investeringar. Detta ska enligt Klein ha lett till fler fattiga och misär. I slutet av boken raljerar hon mot USAs privatisering av militären, vilket inte känns direkt kopplat till själva huvudtesen Chockdoktrinen.

Det som slår mig direkt är hur dåliga källhänvisningar det är. Många av påståendena har inte ens någon källhänvisning och de övriga är väldigt otillräckliga. Något annat som stör mig oerhört är att Klein konstant insinuerar att alla ”multinationella bolag” är onda och en direkt dålig kraft i samhället och hon försätter ingen chans att påpeka detta. Något fakta för detta för hon inte fram. Klein anspelar helt klart hellre på känslor än att föra fram fakta, och det gör hon väldigt bra. Efter att ha varit väldigt skeptisk i början så är jag mot slutet av boken riktigt engagerad. Jag är glad att jag läst böcker från båda läger (se Johan Norberg – När Människan skapade världen) men samtidigt är det förstås förvirrande eftersom de belyser samma saker på så fullständigt olika sätt. Kleins dåliga källhänvisningar och generaliseringar gör förstår att hennes åsikter känns aningen sämre grundade.

Det ska tilläggas att boken är en ganska rejäl tegelsten och jag tycker nog den kunde ha kortats med ett hundratal sidor.

Chockdoktrinen finns hos Adlibris

Betyg: 5/10

Read Full Post »

Bok: Fakta

Enkelt sammanfattat så är detta en hyllning till liberalismen och kapitalismen. En anti-tes till Naomi Kleins No Logo. Utgångspunkten är den misär våra förfäder levde i då medelåldern var 30 år, krig och sjukdomar härjade vilt, människor hade väldigt lite frihet och tvingades lägga nästan all sin vakna tid för att arbeta ihop till brödfödan. De senaste 100 åren har vår levnadsstandard ökat extremt mycket tack vare nya idéer och uppfinningar. Den klart bästa näringen för nya uppfinningar och effektiviseringar är kapitalismen, för då finns det en personlig vinning med att förbättra för andra. Att vissa blir rika på det är inget dåligt utan till och med nödvändigt för att utvecklingen ska gå framåt. Den viktigaste punkten i boken är att välstånd inte är ett nollsummespel. Att vi i väst har fått det otroligt mycket bättre eller att vissa personer blivit snuskigt rika genom kapitalismen har inte gjort andra fattigare, tvärtom så har välståndet gått upp nästan i alla delar av världen. De enda undantagen är länder som har regeringar som missköter ekonomin, inskränker folks frihet eller ställer sig utanför världsmarknaden. Alla bör läsa denna bok oavsett vilken politisk åskådning man har!

När människan skapade världen finns hos Adlibris

Betyg: 9/10

Read Full Post »