Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘levnadsstandard’

Bok: Fakta

Enkelt sammanfattat så är detta en hyllning till liberalismen och kapitalismen. En anti-tes till Naomi Kleins No Logo. Utgångspunkten är den misär våra förfäder levde i då medelåldern var 30 år, krig och sjukdomar härjade vilt, människor hade väldigt lite frihet och tvingades lägga nästan all sin vakna tid för att arbeta ihop till brödfödan. De senaste 100 åren har vår levnadsstandard ökat extremt mycket tack vare nya idéer och uppfinningar. Den klart bästa näringen för nya uppfinningar och effektiviseringar är kapitalismen, för då finns det en personlig vinning med att förbättra för andra. Att vissa blir rika på det är inget dåligt utan till och med nödvändigt för att utvecklingen ska gå framåt. Den viktigaste punkten i boken är att välstånd inte är ett nollsummespel. Att vi i väst har fått det otroligt mycket bättre eller att vissa personer blivit snuskigt rika genom kapitalismen har inte gjort andra fattigare, tvärtom så har välståndet gått upp nästan i alla delar av världen. De enda undantagen är länder som har regeringar som missköter ekonomin, inskränker folks frihet eller ställer sig utanför världsmarknaden. Alla bör läsa denna bok oavsett vilken politisk åskådning man har!

När människan skapade världen finns hos Adlibris

Betyg: 9/10

Read Full Post »